Την πόρτα των νέων χτυπά η φτώχεια

Προς τον 

Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εργασίας και Οικονομικών

 

Θέμα: Την πόρτα των νέων χτυπά η φτώχεια

 

Η φτώχεια χτυπάει την πόρτα των νέων τονίζεται στην έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού μετά το 2008 η φτώχεια φαίνεται να μετατοπίζεται προς τα νεαρά ζευγάρια με παιδιά αλλά και προς τους νέους εργαζόμενους.

 

Επιπρόσθετα, καταγράφεται σημαντική μείωση των αποδοχών, τάση η οποία αναμένεται να διατηρηθεί και το 2011. Η υποχώρηση των ακαθάριστων αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με την ΤτΕ, έφτασε πέρυσι στο 13,5% και πλέον οι αμοιβές τους είναι χαμηλότερες και από το 2003, ενώ στο σύνολο της οικονομίας η συρρίκνωση των αποδοχών ανήλθε στο 9%, γυρίζοντας στους μισθούς πίσω στο 2006. 

 

Επίσης, στην έκθεση της ΤτΕ σημειώνεται πως η σημαντική αύξηση του ποσοστού ανεργίας κυρίως των νέων και οι διαδοχικές αυξήσεις της έμμεσης φορολογίας σε είδη ευρείας κατανάλωσης μείωσαν περισσότερο την αγοραστική δύναμη των πιο φτωχών νοικοκυριών.

 

Ως γνωστόν, η μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα ασκείται στην Περιφέρεια Αττικής όπου  παράγεται το 40% περίπου του εθνικού πλούτου και εδρεύουν οι περισσότερες επιχειρήσεις. Επομένως, φαίνεται πως η Περιφέρεια Αττικής θα είναι η περιοχή η οποία θα πληγεί περισσότερο λόγω της αύξησης της ανεργίας και της ύφεσης και της μείωσης της ανάπτυξης. από την οικονομική κρίση.

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

• Τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε προκειμένου να μειώσετε τις πιθανότητες οικονομικής μετανάστευσης των νέων;

• Πρόκειται να τονώσετε με κάποιο τρόπο τη νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Αττικής, δεδομένου ότι αυτές είναι οι δύο ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση;

• Με ποιο τρόπο θα τονώσετε την αγοραστική δύναμη των πιο φτωχών νοικοκυριών της Περιφέρειας Αττικής;

                                                                                

 

Αθήνα, 06-05-11