Κύκλωμα πλαστογράφησης εισιτηρίων “πληγή” για τις αστικές συγκοινωνίες

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                            Αθήνα, 22/3/2011

 

Ο Θανάσης Μπούρας, βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Ν.Δ. και τ. Υφυπουργός, είχε καταθέσει ερώτηση στη Βουλή προς τους Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Κύκλωμα πλαστογράφησης εισιτηρίων “πληγή” για τις αστικές συγκοινωνίες».

 

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστος Παπουτσής απάντησε αναφέροντας τα εξής:

 

«Από τη Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής, έχουν συσταθεί ειδικές ομάδες για τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων στα σημεία πώλησης και εν γένει διακίνησης εισιτηρίων του ΟΑΣΑ και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία, ενημερώνοντας άμεσα τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών.

 

Το ζήτημα αυτό παρακολουθείται με έντονο ενδιαφέρον από τις Υπηρεσίες Ασφάλειας Αττικής οι οποίες, μεταξύ άλλων, αναζητούν, συλλέγουν, επεξεργάζονται και αξιοποιούν σχετικές πληροφορίες και εργάζονται με υπομονή και μεθοδικότητα για τη διατύπωση των μεθόδων ενέργειας των δραστών, του εύρους των χώρων δράσης αυτών, τις αναπτυσσόμενες σχέσεις και όλα τα ειδικότερα στοιχεία που μπορούν να συμβάλλουν στην εξιχνίαση των οργανωμένων κυκλωμάτων, ώστε να επιτευχθεί καίριο πλήγμα στην παράνομη δράση τους και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

 

Η πρόσφατη ίδρυση της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, με διευρυμένες αρμοδιότητες, που καλύπτουν όλο το φάσμα των οικονομικών εγκλημάτων και ο καλύτερος συντονισμός που εγγυώνται την αποτελεσματικότητα στην επιχειρησιακή της δράση, θα συμβάλει σημαντικά και στη λυσιτελή αντιμετώπιση και των φαινομένων αυτών και της διακίνησης πλαστών εισιτηρίων των μέσων μετακίνησης του κοινού.»

 

Ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Σπύρος Βούγιας, απάντησε αναφέροντας ότι:

 

«Από το 2010 ο ΟΑΣΑ έχει οργανώσει επιπρόσθετες παρεμβάσεις όπως:

• Τροποποίηση των χαρακτηριστικών ασφαλείας των εισιτηρίων

• Διαρκής και περιοδικής εκπαίδευση των ελεγκτών κομίστρου για την επικαιροποίηση επί των μεθόδων και των τεχνικών εντοπισμού πλαστών εισιτηρίων

• Προσπάθεια εντοπισμού της πηγής διάθεσης πλαστών εισιτηρίων

• Διάθεση μικρότερων ποσοτήτων στα ελεύθερα σημεία διακίνησης

• Άμεση διαβίβαση στη δικαιοσύνη και ενημέρωση των διωκτικών αρχών στην περίπτωση εντοπισμού κατόχων και διακινητών πλαστών προϊόντων κομίστρου»

 

Τα δυο Υπουργεία, αντί  να δίνουν λύση στο πρόβλημα, μας απαντούν με ευχολόγια και διαπιστώσεις. Η κυβέρνηση οφείλει να πάρει άμεσα και δραστικά μέτρα. Φαίνεται πως τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί δεν επαρκούν αφού υπολογίζεται ότι ενώ το Μάιο του 2008 τα πλαστά εισιτήρια ανέρχονταν σε 1,7 εκατομμύρια., το 2010 ξεπέρασαν τα 50 εκατομμύρια.

 

Ο κ. Μπούρας θα επανέλθει για το ζήτημα των πλαστών εισιτηρίων, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, εφόσον αυτό το πρόβλημα συνεχίσει να υφίσταται.