logo ND

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

Βουλευτής ΝΔ Δυτικής Αττικής

 

  Ομιλία στον Eμπορικό Σύλλογο Αθηνών

  Κυρίες και κύριοι, 

  Με χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ ανάμεσα σας, με αφορμή την ημερίδα που πραγματοποιείται με θέμα «Εμπόριο: Η Επιχειρηματική Συγκέντρωση, η επόμενη ημέρα της κρίσης;».

  Είναι πολύ σημαντικό και χρήσιμο μέσα από τέτοιες κινήσεις – όπως η ημερίδα σας – να αναπτύσσεται ένας γόνιμος διάλογος μεταξύ φορέων και Πολιτείας με απώτερο σκοπό την δημιουργία ενός κοινού πλαισίου όχι μόνο για την αντιμετώπιση της παρούσας δύσκολης οικονομικής κατάστασης αλλά και για τη προετοιμασία μας για την επόμενη ημέρα της κρίσης.

  Η ημερίδα σας πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για την οικονομία μας.  Καθημερινά βιώνουμε την δραματική αλλαγή των οικονομικών δεικτών διεθνώς, η οικονομική κρίση χτυπά τις  οικονομίες των χωρών παγκοσμίως.

  Η κρίση αυτή επηρεάζει το σύνολο των οικονομιών των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια τη χώρα μας.

  Μπροστά στη δύσκολη οικονομική πραγματικότητα που διαμορφώνεται διεθνώς, η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κινήθηκε τόσο γρήγορα για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης. Λάβαμε τα αναγκαία μέτρα ώστε η οικονομία μας να υποστεί τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις.  

  Ενισχύσαμε την οικονομία με το πρόγραμμα ρευστότητας των 28 δις ευρώ στοχεύοντας στην θωράκιση της απασχόλησης, την ενίσχυση της ανάπτυξης, την στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.  

  Λάβαμε τα αναγκαία μέτρα αρωγής για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Επαναφέραμε το αφορολόγητο όριο των 10.500 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και προχωρήσαμε σε ειδικές ρυθμίσεις στον Τειρεσία για τη διευκόλυνση των εμπόρων στις καθημερινές συναλλαγές τους.  

  Ωστόσο, η δράση μας δεν σταματά  σε αυτά. Η οικονομική κρίση μέρα με τη μέρα γίνεται και πιο ορατή και πιο έντονη. 

  Μπροστά σε αυτές τις ,νέες, συνθήκες εξαγγείλαμε και καταθέσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή  το επικαιροποιημένο «Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης»  βασισμένο στο τρίπτυχο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ  - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ». 

  Κυρίες και Κύριοι,

  Βαθιά μου πεποίθηση είναι πως μέσα από αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία μπορούμε να βγούμε πιο δυνατοί.

  Αυτό επιδιώκουμε και εμείς ως Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που γεννώνται σήμερα και να δημιουργήσουμε τις δομές για την αξιοποίηση των ευκαιριών που θα προκύψουν στο μέλλον.

  Στόχος μας είναι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης. Στο πλαίσιο αυτό, από το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, του ΕΣΠΑ,  χρησιμοποιώντας και τους επιπλέον πόρους που θα διατεθούν για τις συγκεκριμένες θεματικές προτεραιότητες,  προβλέπεται:

  o Η ενίσχυση του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης των μεταποιητικών και τουριστικών επιχειρήσεων

  o Η ενίσχυση των επιχειρήσεων του εμπορικού τοµέα και του τομέα των υπηρεσιών.

  o Η ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ομάδες πληθυσμού µε περιορισμένη επιχειρηματικότητα (π.χ. γυναίκες, νέοι κ.α.) και σε περιοχές που πλήττονται από αποβιομηχάνιση και ανεργία.

  o Ενίσχυση για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την τουριστική αξιοποίηση παραδοσιακών κτισμάτων, κ.α.).

  o Η ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων για την βελτίωση της πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε δανειακά κεφάλαια όπως μικροπίστωση, Εγγυήσεις, Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συµµετοχών (Βέντσουρ Κάπιταλ), Κεφάλαιο Σποράς (Σίιντ Κάπιταλ), κ.α.

  o Επιχειρηματικότητα στον τοµέα του περιβάλλοντος. o Ενίσχυση πρωτοβουλιών της ευρύτερης κοινωνικής οικονομίας.

  o Η προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον πολιτισμό όπως δημιουργία ιδιωτικών πωλητηρίων με εκθέματα των Μουσείων.

  o Η προώθηση σχεδίων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές.

  o Επενδύσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα.

  o Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, με δράσεις όπως η δημιουργία πόλων καινοτομίας. 

  Με τη προσαρμογή του ΕΣΠΑ  στα νέα δυσμενή οικονομικά δεδομένα προβλέπουμε επιπρόσθετη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω:  

  • Της ενεργοποίησης του προγράμματος του ΤΕΜΠΜΕ για την πλήρη επιδότηση του επιτοκίου και τη χορήγηση της εγγύησης του Δημοσίου για δάνεια στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, όχι μόνο για επενδύσεις αλλά και για κεφάλαια κίνησης.
  • Της ενεργοποίηση νέων δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα 2007-2013. Με τις  δράσεις αυτές στοχεύουμε στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με έμφαση σε κοινωνικές ομάδες και περιοχές που έχουν περισσότερο ανάγκη από στήριξη και ενθάρρυνση.
  • Την ενεργοποίηση σειράς προκηρύξεων του Υπουργείο Οικονομίας για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την υλοποίηση επενδύσεων και τη διατήρηση ή και δημιουργία θέσεων απασχόλησης, με απλουστευμένες και ταχείς διαδικασίες.

  Τα παραπάνω μέτρα θα συνδυασθούν με ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο αυξάνεται κατά 300 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προσχέδιο του Προϋπολογισμού.

  Ήδη μάλιστα από τις 2 Ιανουαρίου του 2009 έχει εκταμιευθεί ποσό 1,7 δις. ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η εκτέλεση των έργων και να ενισχυθεί η ρευστότητα, ειδικά των τοπικών οικονομιών. 

  Κυρίες και Κύριοι,

  Βασικός μας στόχος είναι η ουσιαστική ενίσχυση της ραχοκοκαλιάς της ελληνικής οικονομίας που είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

  Για το σκοπό αυτό το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών  αποφάσισε την άμεση ενεργοποίηση μίας νέας προκήρυξης δράσεων ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, ύψους  1,3 δις ευρώ δημόσια δαπάνη, η οποία θα δημοσιευτεί τον ερχόμενο μήνα.  Οι πόροι θα προέλθουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η προκήρυξη αυτή  αναφέρεται σε  επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους και ενισχύει την υλοποίηση επενδύσεων για την απόκτηση υλικών και άυλων παγίων στοιχείων από τις επιχειρήσεις .

  Στόχος των δράσεων είναι η διατήρηση και τόνωση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ώστε να ανταποκριθούν στη δυσχερή οικονομική συγκυρία διατηρώντας ή και αυξάνοντας τις θέσεις εργασίας τους.

  Η προκήρυξη θα είναι έντασης απασχόλησης και για το σκοπό αυτό σχεδιάζεται τα κριτήρια αξιολόγησης να μην είναι στοχευμένα στα παρελθοντικά οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων, όπως ίσχυε έως σήμερα, αλλά στα ποιοτικά στοιχεία των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων. 

  Οι επιχειρήσεις θα λαμβάνουν βοήθεια για ενέργειες όπως η δημιουργία ή  επέκταση εγκαταστάσεων, οικοδομικές εργασίες, βελτίωση χώρων λειτουργίας, διάθεσης και ανάπτυξης των εργασιών της επιχειρήσεις, μηχανολογικού εξοπλισμού, συστημάτων αυτοματοποίησης και άλλες.

  Επίσης, ενισχύσεις θα παρέχονται για τον εξορθολογισμό και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης όπως για παράδειγμα την εφαρμογή συστημάτων εξασφάλισης ποιότητας π.χ. ISO. 

  Μέσα από την προκήρυξη αυτή εγκρίνονται δαπάνες προώθησης του εμπορεύματος ή των υπηρεσιών της επιχείρησης, αγοράς μεταφορικών μέσων διακίνησης των εμπορευμάτων ή των πρώτων υλών εντός του χώρου παραγωγής, ειδικές διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου και άλλες.  

  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην καινοτομία και την περιβαλλοντική διάσταση των επενδύσεων όπως αγορά συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. 

  Επιπλέον σημαντική βαρύτητα θα έχουν κριτήρια που αφορούν στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και στη διατήρηση των υφιστάμενων. Τα κριτήρια της απασχόλησης θα συσχετίζονται με το ύψος της επένδυσης και το μέγεθος των επιχειρήσεων.  

  Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει η υποχρέωση διατήρηση της απασχόλησης για τουλάχιστον δύο χρόνια, περίοδος κατά την οποία υπολογίζεται να έχει ξεπεραστεί η παρούσα οικονομική κρίση. 

  Πολύ σημαντική είναι επίσης , η νέα πρωτοβουλία των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης ώστε κάθε επενδυτική πρόταση να λαμβάνει τριών ειδών ενισχύσεις

  ·         Επιχορήγηση μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

  ·         Την Εγγύηση του Δανείου από το ΤΕΜΠΜΕ.

  ·         Και την Επιδότηση του Επιτοκίου του Δανείου. 

  Κυρίες και Κύριοι,

  Μέλημα της κυβέρνησης μας είναι να στηρίξουμε στη πράξη τη Μικρομεσαία Επιχείρηση.  Λάβαμε και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα για να προστατεύσουμε και να στηρίξουμε  το  εμπόριο   σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Η αντιμετώπιση της κρίσης αποτελεί για εμάς έναν καθημερινό αγώνα. Θα ξεπεράσουμε με την υπεύθυνη πολιτική μας  δράση  τη κρίση και θα  προετοιμαστούμε κατάλληλα για την επόμενη ημέρα. 

  Σημαντικό ρόλο θα παίξει η συνεργασία όλων μας, της Κυβέρνησης, των πολιτικών δυνάμεων, των κοινωνικών φορέων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και  ιδιαίτερα για το εμπόριο, στην κατεύθυνση της τόνωσης και της ψυχολογίας των πολιτών, μαζί με τα μέτρα που πήραμε, παίρνουμε και συνεχώς προσαρμόζουμε.    

  Σας ευχαριστώ για τη προσοχή σας.

  logo ND
  © 2016 Θανάσης Μπούρας. Designed By MA

  Please publish modules in offcanvas position.