logo ND

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

Βουλευτής ΝΔ Δυτικής Αττικής

 

  Ομιλία στην Άτυπη Υπουργική Συνάντηση για την Περιφερειακή Πολιτική, Mariánské Lázně, Απρίλιος 2009, Απογευματινή Συνάντηση

  Άτυπη Υπουργική Συνάντηση για την Περιφερειακή Πολιτική
  Mariánské Lázně, 22-24 Απριλίου 2009
  23 Απριλίου 2009: «Μέλλον της Πολιτικής της Συνοχής»

  Απογευματινή Συνάντηση 14:50-17:30

  Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω της Τσέχικη Προεδρεία για την οργάνωση αυτής της συνάντησης που μας επιτρέπει να συνεχίσουμε και να προωθήσουμε τη συζήτηση για το μέλλον της Πολιτικής της Συνοχής καθώς και για την ευγενική φιλοξενία της στο υπέροχο αυτό τοπίο της Mariánské Lázně.
  Η Πολιτική τη Συνοχής έχει θετικές επιπτώσεις στα Κράτη- Μέλη και τις περιφέρειες της Ε.Ε. ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη σε όλη της Ε.Ε., τονώνοντας τις επενδύσεις, στηρίζοντας την ανταγωνιστικότητα, ενισχύοντας την κοινωνική πρόοδο και την αλληλεγγύη, αντιμετωπίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό ως μοχλό για την αειφόρο ανάπτυξη και τη δημιουργία της καινοτομίας.


  Δεδομένων των δυσκολιών  που το σύνολο των ευρωπαϊκών περιφερειών αντιμετωπίζει, που όχι μόνο επιμένουν αλλά και νέες εμφανίζονται, η Πολιτική της Συνοχής θα πρέπει να προνοεί για όλες τις περιφέρειες,  ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται στο Στόχο Σύγκλισης ή αυτόν της Ανταγωνιστικότητας και της Απασχόλησης. Είναι σημαντικό μια μελλοντική Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. να εξασφαλίζει επαρκή υποστήριξη σε όλες τις περιφέρειες που βρίσκονται σε μεταβατική φάση.


  Επιπλέον, όπως φαίνεται στο έγγραφο εργασίας, «Περιφέρειες 2020», οι ευρωπαϊκές περιφέρειες αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις που θα έχουν επίπτωση στην ανάπτυξη τους, επηρεάζοντας πιθανώς τη διάρθρωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο η Πολιτική της Συνοχής θα προσαρμοστεί έτσι ώστε να βοηθήσει τις περιφέρειες να βρουν κατάλληλες λύσεις στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν.


  Η βαθύτερη γνώση της χωρικής πραγματικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα οδηγήσει στο κατάλληλο μείγμα πολιτικής και στα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το ανεπτυγμένο Πεντάγωνο μέχρι τις μικρές πόλεις, από τις αραιοκατοικημένες περιοχές του Βορρά μέχρι τα απομακρυσμένα νησιά της Μεσογείου.


  Η ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού χώρου και οι διαφοροποιημένες περιφερειακές επιπτώσεις των νέων προκλήσεων, επιβάλλουν λύσεις κατά περίπτωση που απορρέουν από διαφορετικές αναπτυξιακές ανάγκες και προτεραιότητες, ενταγμένες κάτω από ένα κοινό στόχο, την οικονομική, κοινωνική και χωρική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


  Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρειάζεται να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη σχέση μεταξύ της πολιτικής συνοχής και των τομεακών πολιτικών μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Αυτό επιτρέπει στις δημόσιες αρχές να εκμεταλλευτούν τις συνέργειες μεταξύ διαφορετικών παρεμβάσεων.
  Η τρέχουσα κρίση δείχνει επίσης ότι η Πολιτική της Συνοχής είναι ένα δυνατό εργαλείο οικονομικής και χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Η κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων σε όλα τα επίπεδα- Ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό- με ένα καλά οργανωμένο τρόπο μπορεί να βοηθήσει την ευρωπαϊκή οικονομία να βγει από την κρίση ενδυναμωμένη. Η Πολιτική της Συνοχής παίζει ένα σημαντικό ρόλο από αυτή την άποψη, πολύ περισσότερο, καθώς η κοινωνική διάσταση είναι στο επίκεντρο των παρεμβάσεών της.


   Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε την υποστήριξή μας στη διαδικασία της απλοποίησης που ξεκίνησε μέσα από το Ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης που στοχεύει στην επίτευξη μιας καλύτερης ισορροπίας ανάμεσα στο διοικητικό βάρος και την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναζητούμε αποτελέσματα, και για το λόγο αυτό η λογική της απλοποίησης προχωρά πέρα από την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Παρόλο που η επίπτωση της κρίσης θα διαφοροποιηθεί μεταξύ των Κρατών- Μελών, είναι φανερό ότι η υλοποίηση της Πολιτικής της Συνοχής θα πρέπει να επικεντρωθεί στην επιτάχυνση και τη διευκόλυνση  της εφαρμογής των προγραμμάτων συνοχής.


  Είμαστε σε μία περίοδο έντονων αλλαγών και προκλήσεων, και κατά συνέπεια πρέπει να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε την Πολιτική που θέτει την αλληλεγγύη και τη συνοχή στην πράξη και ενισχύει την αποτελεσματικότητά της. Συνεπώς, ίσως είναι σκόπιμο να συνεχίσουμε τη συζήτηση επί των πολιτικών θεμάτων και της εφαρμογής της Πολιτικής της Συνοχής με ένα πιο συστηματικό τρόπο.

  logo ND
  © 2016 Θανάσης Μπούρας. Designed By MA

  Please publish modules in offcanvas position.