Προβλήματα στην εφαρμογή του Νόμου 4014/2011 (άρθρα 23 και 24) για τη ρύθμιση αυθαιρέτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου

 

Θέμα: Προβλήματα στην εφαρμογή του Νόμου 4014/2011 (άρθρα 23 και 24) για τη ρύθμιση αυθαιρέτων.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 23 απαγορεύεται η σύσταση εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο το οποίο έχει κατασκευαστεί αυθαίρετο ή έχει τμήμα αυθαίρετο.

 

Στην περιοχή της Λαυρεωτικής και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής περιοχής (Μαραθώνα, Νέας Μάκρης κ.λ.π.) η συντριπτική πλειοψηφία των αυθαιρέτων έχουν ανεγερθεί σε αγροτεμάχια με ιδιοκτησία εξ αδιαιρέτου.

 

Σε κανένα άρθρο ή παράγραφο του Νόμου δεν προσδιορίζεται ποιός από τους συνιδιοκτήτες υποχρεούται για την υποβολή αίτησης για τη τακτοποίηση των αυθαιρέτων.

 

Στο άρθρο 23 του Νόμου εξαιρούνται από τη ρύθμιση εκτός των άλλων περιπτώσεων, αρχαιολογίας κ.λ.π. και τα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί εντός του δάσους σε δασική ή αναδασωτέα έκταση.

 

Όπως γνωρίζετε στις αναφερόμενες περιοχές δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τον αποχαρακτηρισμό ή μη των εκτάσεων και δεν έχουν αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες που να ξεκαθαρίζουν οριστικά τον χαρακτήρα αυτών των εκτάσεων και ως εκ τούτου αποτρέπει τους ιδιοκτήτες να προβούν στην υποβολή αίτησης για να υπαχθούν στη ρύθμιση και να κληθούν να πληρώσουν τα υψηλά πρόστιμα.

 

Στην περίπτωση αυτή της παρ. 15 τα άρθρα 24 προτείνουμε να πληρώσουν την πρώτη δόση και μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών και εφόσον το κτίσμα ευρίσκεται εκτός δασικής περιοχής να προβούν στην εξόφληση των δόσεων.

 

Τέλος με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 24 καθορίζονται τα παράβολα και τα πρόστιμα που είναι αρκετά μεγάλα λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση, καθώς και για τον ίδιο λόγο και ο αριθμός των δόσεων είναι πολύ μικρός.

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Προτίθεται να προβεί στη νομοθετική ρύθμιση για την επίλυση των προβλημάτων που αναφέρονται στην ερώτηση ώστε να είναι δυνατή η ένταξη στη ρύθμιση των αυθαιρέτων των περιπτώσεων αυτών;

2. Προτίθεται να επανεξετάσει το θέμα μείωσης του παραβόλου, των προστίμων και την αύξηση των δόσεων;

 

Αθήνα, 24-10-11