logo ND

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

Βουλευτής ΝΔ Δυτικής Αττικής

 

  Σχέδιο Νόμου για Βιοποικιλότητα

  Η χώρα μας διακρίνεται από πλούσια βιοποικιλότητα τόσο προς τη χλωρίδα της όσο και ως προς τη πανίδα της. Έχει δε είδη μοναδικά στη φύση της και είναι σπάνια είτε είναι είδη προς εξαφάνιση. Το φυσικό κεφάλαιο της χώρα μας, όπως αναφέρει και το παρόν νομοσχέδιο, αποτελεί εθνικό πλούτο. Είναι τόσο εκτεταμένος ο εθνικός πλούτος που αποτελεί σημαντικό τμήμα της παραγωγικής βάσης της χώρας μας και είναι απαραίτητος για τη βιώσιμη ανάπτυξη της και θα πρέπει πάνω του να χαραχθεί μια πολιτική άμεσης αξιοποίησης για να πετύχουμε γρηγορότερα επανεκκίνηση της οικονομίας μας.

   

  Πρέπει να υιοθετήσουμε κάποιο νόμο που να προωθεί τους σκοπούς προστασίας της βιοποικιλότητας και αυστηροποιεί το νομικό καθεστώς, που διέπει τη δράση τόσο του ιδιώτη όσο και του κράτους. Θα πρέπει, λοιπόν, να κατατεθεί ένα πλήρες άρτιο νομοθέτημα για τη βιοποικιλότητα, ένας άλλος νόμος που να τροποποιεί το ν.1650/1986 και άλλα σχετικά νομοθετήματα και να δίνει έμφαση όχι μόνο στην περιβαλλοντική αειφορία αλλά και στην οικονομική και κοινωνική.

   

  Η νομοθετική πρωτοβουλία που φέρνετε όντως σε αρκετά σημεία βελτιώνει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και γι’ αυτό επί της αρχής δεν είμαστε αντίθετοι. Το γεγονός όμως ότι υπάρχουν ακόμα πολλές προστατευόμενες περιοχές για τις οποίες δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, σχέδια, προεδρικά διατάγματα, αυτό είναι μια αδυναμία η οποία δεν θα διορθωθεί μέσα από κάποιο νομοθέτημα που παραπέμπει στη δημιουργία πολλών μελλοντικών προεδρικών διαταγμάτων.

   

  Σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι σύμφωνα με το προηγούμενο σχέδιο νόμου σε περιοχές εκτός σχεδίου το ελάχιστο όριο αρτιότητας ήταν τα 10 στρέμματα. Έρχεστε με το νέο σχέδιο νόμου και θεωρείται άρτια κατά παρέκκλιση γήπεδα έκτασης τουλάχιστον 4 στρέμματα που όμως έχουν μεταγραφεί μέχρι και την 1η Μαρτίου του 2011. Αυτό γιατί;

   

  Το νομοσχέδιο αυτό είναι οριζόντιο. Αντιμετωπίζει όλες τις περιοχές NATURA με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν περιοχές NATURA στις οποίες ενδεχομένως να πρέπει να υπάρχει πλήρης απαγόρευση οποιασδήποτε οικοδομικής δραστηριότητας και άλλες που δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να υπάρχει αυτή η απαγόρευση. Υπάρχουν περιοχές NATURA που δέχονται μεγάλες οικιστικές πιέσεις και άλλες που δεν δέχονται καμία. Αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε είναι να πάμε περιοχή-περιοχή και να προσδιορίσουμε το πλαίσιο διαχείρισης περιοχής μέσα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι όροι δόμησης. Μια οριζόντια διάταξη, όπως αυτή που φέρνετε θα δημιουργήσει ενδεχομένως πολλά περισσότερα προβλήματα απ’ όσα θα λύσει.

   

  Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι σύμφωνα με το παρόν Νομοσχέδιο επιβάλλονται δεσμεύσεις σε δυο περιοχές του Δήμου Λαυρεωτικής. Κατά συνέπεια από το σύνολο των 63.000 περίπου στρεμμάτων χερσαίας έκτασης μόλις τα 2000 στρέμματα μπορούν να δομηθούν.

   

  Υπάρχουν όμως πολλοί συμπολίτες μας που αγόρασαν αγροτεμάχια 4 στρεμμάτων, άρτια και οικοδομήσιμα  και των οποίων οι ιδιοκτησίες εμπίπτουν στις ως άνω ζώνες. Και επειδή με το νομοσχέδιο ορίζεται εκ νέου η αρτιότητα στις περιοχές Natura εκμηδενίζεται η περιουσία τους.

   

  Για την περιοχή της Λαυρεωτικής οι υπάρχουσες δεσμεύσεις ήδη επιβαρύνουν σε σημαντικό βαθμό τις περιουσίες των συμπολιτών μας ώστε να μην απαιτούνται και νέες δεσμεύσεις. Καταθέτω σχετικό έγγραφο. Επίσης, καταθέτω και σχετικό έγγραφο που μου απεστάλη από το Δήμο Σερίφου.

   

  Αξίζει εδώ να σχολιάσω το μεγάλο ζήτημα που έχει δημιουργηθεί στην Κερατέα. Η έκταση στην οποία προγραμματίζεται να εγκατασταθεί ο ΧΥΤΑ βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Λαυρεωτικής και εν μέρει εντός της κηρυγμένης ζώνης απολύτου προστασίας του αρχαιολογικού χώρου του Ομβριοκάστρου Κερατέας, οπού σώζεται οχυρωμένος οικισμός των ελληνιστικών χρόνων αλλά και ιδιαίτερης σημασίας αρχαία μνημεία. Πρόκειται, χωρίς αμφιβολία, για έναν αρχαιολογικό χώρο μείζονος πολιτιστικής σημασίας ο οποίος αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής της Κερατέας. Το σημείο εγκατάστασης των ΧΥΤΑ βρίσκεται σε απόσταση λίγων δεκάδων μέτρων από τα αρχαία μνημεία και σε άμεση οπτική επαφή με αυτά. Για το λόγο αυτό είμαι εναντίον της χωροθέτησης του έργου.

   

  Αυτό θα πρέπει να το δούμε και σε συνδυασμό με το άρθρο 9 για το ποια οικονομική δραστηριότητα επιτρέπουμε επί της αρχής εντός των περιοχών «Natura». Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι οι ΑΠΕ εξαιρούνται από αυτή την διαδικασία ενώ οι εξορυκτικές δραστηριότητες όχι. Γιατί έχουμε αυτή την διαφορετική μεταχείριση;

   

  Είχαμε κάνει μια μεγάλη συζήτηση και είχαμε στηρίξει ως Ν.Δ. την απαγόρευση στην εκτός σχεδίου δόμηση στις καμένες περιοχές της Αττικής μέχρι την έκδοση των δασικών χαρτών. Έρχεστε και περνάτε τώρα μια διάταξη που λέει ότι επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδειών για εκτάσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού. Αυτό πως συμβαδίζει με την εκπόνηση των δασικών χαρτών και γιατί δεν υπήρχε στο προηγούμενο νομοσχέδιο;

   

  Συνεχίζοντας να αναφέρω ότι στο άρθρο 5 αναφέρεστε σε ήπιες ασχολίες και δραστηριότητες χωρίς να αναφέρετε ποιές είναι αυτές. Θα ήταν χρήσιμο να ξέρουμε ποιες είναι οι επιτρεπόμενες ασχολίες και δραστηριότητες.

   

  Παρακάτω, στο ίδιο άρθρο, θα ήταν χρήσιμο να διαχωριστεί σαφέστερα η κατηγορία των φυσικών πάρκων που παρουσιάζουν ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον λόγω ποιότητας και ποικιλίας των πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών από την κατηγορία των προστατευόμενων τοπίων που αποτελούνται από περιοχές μεγάλης ή ιδιαίτερης πολιτισμικής αξίας.

   

  Στο άρθρο 6 γίνεται λόγος για οριοθέτηση και καθορισμό χρήσεων γης και δραστηριοτήτων μέσα στις προστατευόμενες περιοχές. Το σχετικό σημείο χρήζει διευκρίνισης ως προς την έκταση των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων.

   

  Στο άρθρο 14 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να επιβάλλει με απόφασή του κυρώσεις σε εταιρείες που μολύνουν. Δεν προσδιορίζεται όμως το ύψος των κυρώσεων αυτών.

   

  Το νομοσχέδιο αυτό είναι εμφανές ότι προσπαθεί με πρόχειρο τρόπο να μειώσει τις πιέσεις που ασκούνται και ιδίως τις οικιστικές. Ενώ για την ενίσχυση των ωφελειών διατήρησης της βιοποικιλότητας δεν προβλέπει αποτελεσματικά εργαλεία ούτε διαχέει τις ωφέλειες στο κοινωνικό σύνολο. Πέρα από μια γενικευμένη φιλοπεριβαλλοντική κατεύθυνση δεν έχει περιβαλλοντικό όραμά ούτε για το πώς θα αντιμετωπίσει το περιβάλλον, αλλά ούτε και όραμα για τη χώρα.

  logo ND
  © 2016 Θανάσης Μπούρας. Designed By MA

  Please publish modules in offcanvas position.