logo ND

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

Βουλευτής ΝΔ Δυτικής Αττικής

 

  Αναθεώρηση άρθρου 16

  Αθήνα  15 - 5  - 08                                                                                        

   

  Ο κ. Θανάσης Μπούρας Βουλευτής της Ν. Δ. της Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος επαγγελματικά έχει υπηρετήσει τόσο στην Τεχνολογική όσο και στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, μίλησε στην Ολομέλεια της Βουλής για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.            

   

  Ο κ. Μπούρας τόνισε την αναγκαιότητα για την τροποποίηση του άρθρου 16, αναφερόμενος στους λόγους που το επιβάλλουν, στα οφέλη που θα προκύψουν, αλλά και στις αρνητικές συνέπειες από τη μη τροποποίηση. Συγκεκριμένα στην ομιλία του ο κ. Μπούρας είπε:            

   

  Η χώρα μας, που πρώτη ανέδειξε την παιδεία και τον πολιτισμό δεν μπορεί και δεν πρέπει σήμερα να υστερεί στην τέχνη, την επιστήμη, την έρευνα και τη διδασκαλία και αυτό πρέπει κατ’ αρχήν να αποτυπώνεται ρητά στο Σύνταγμά μας.            Σημαντικότερη βεβαίως αναθεωρητική παρέμβαση αποτελεί η απάλειψη της απαγόρευσης παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από μη δημόσιους φορείς.           

   

  Αποτελεί πλέον απαίτηση της κοινωνίας μας και επομένως υποχρέωσή μας για την ικανοποίησή της, η αναθεώρηση του άρθρου 16, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, υπό τον αυστηρό έλεγχο και εποπτεία του κράτους.           

   

  Στα περισσότερα κράτη- μέλη της Ε. Ε. λειτουργούν ήδη ιδιωτικά ΑΕΙ και σε καμία περίπτωση σε βάρος των δημοσίων. Η ίδρυση μη κρατικών ΑΕΙ θα δώσει τη δυνατότητα και την ευκαιρία σε πολλούς νέους μας να κάνουν την επιλογή τους για ανώτατες σπουδές στη χώρα μας και όχι να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό για να εγγραφούν σε ένα Πανεπιστήμιο και πολλές φορές να παραμείνουν εκεί και μετά τις σπουδές τους.           

   

  Πέρα όμως από τη μετανάστευση νέων και την απώλεια επιστημονικού προσωπικού θα σταματήσει η οικονομική αιμορραγία πολλών οικογενειών και η εξαγωγή πολύτιμου συναλλάγματος. Αντίθετα θα υπάρξει εισροή συναλλάγματος από την εγγραφή στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια φοιτητών από άλλες χώρες γειτονικές Ευρωπαϊκές αλλά και χώρες εκτός της Ε. Ε., όπως από την Αφρική και την Ασία.           

   

  Σημαντικός αριθμός επίσης Ελλήνων καθηγητών που σήμερα υπηρετούν ή αναγκάζονται να υπηρετούν ξένα Πανεπιστήμια θα αξιοποιηθούν στα μη κρατικά ΑΕΙ, ενώ πολλές θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν για διάφορες ειδικότητες.            Μπορεί λοιπόν η χώρα μας να γίνει κέντρο παιδείας και πολιτισμού στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων με την ίδρυση μη κρατικών ΑΕΙ και την παράλληλη αναβάθμιση των κρατικών, αναβάθμιση που θα είναι μεγαλύτερη με την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των μη κρατικών και των κρατικών πανεπιστημίων.           

   

  Άλλωστε σε καμία από τις χώρες όπου λειτουργούν μη κρατικά πανεπιστήμια παρατηρήθηκε υποβάθμιση των κρατικών. Θα αναφέρω εδώ ένα παράδειγμα με την παροχή ιδιωτικής ιατρικής περίθαλψης, η οποία βέβαια δεν είναι καθόλου μη κερδοσκοπική. Όπως όλοι γνωρίζουμε η ποιότητα της ιδιωτικής ιατρικής περίθαλψης είναι υψηλή και αυτό σε καμία μα καμία περίπτωση δεν είχε αρνητικές επιπτώσεις στην κρατική ιατρική περίθαλψη. Αντίθετα συντέλεσε στην αναβάθμιση της δημόσιας υγείας, η οποία συνεχώς αναβαθμίζεται και μάλιστα στα πλαίσια ενός υγιούς ανταγωνισμού.           

   

  Με την κατοχύρωση της διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική με την προσθήκη διάταξης στο άρθρο 16, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τα κρατικά πανεπιστήμια, τα οποία ως μόνο εχθρό τους μπορούν να έχουν τη δική τους μη καλή λειτουργία, η οποία στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού δεν μπορεί παρά μόνον να βελτιωθεί.           

   

  Έτσι μόνον θα μπορέσει και η ανώτατη παιδεία στη χώρα μας να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις της Ε. Ε. αλλά και στη διεθνή ανταγωνιστικότητα.Η άμιλλα και ο διεθνής προσανατολισμός επιβάλει την απελευθέρωση των δυνάμεων της Παιδείας στη χώρα μας.           

   

  Η παιδεία ήταν, είναι και θα είναι δημόσιο αγαθό. Συνεπώς , η ποιότητα και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, η αξιολόγηση, η επιλογή του προσωπικού τους και η διασφάλιση υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών τους θα ελέγχονται αυστηρά από την πολιτεία. Οι μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν μοναδικό στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των δημοσίων ΑΕΙ.       

   

  Τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια δεν θα χρηματοδοτούνται από την Πολιτεία, θα στηρίζονται σε ιδίους πόρους. Τα κρατικά πανεπιστήμια θα συνεχίσουν να λειτουργούν, παρέχοντας δωρεάν εκπαίδευση στους φοιτητές που θα εισάγονται σ’ αυτά και έτσι δεν καταργείται κανένα δικαίωμα στη δωρεάν δημόσια εκπαίδευση, όπως ορισμένοι ισχυρίζονται.  Σε κανέναν λοιπόν δεν θα αποκλείεται η είσοδος σε κρατικό πανεπιστήμιο αλλά και δεν θα εμποδίζεται να επιλέξει μη κρατικό, δυνατότητα που την έχει και σήμερα, μόνον όμως για ιδιωτικό ή κρατικό ΑΕΙ άλλης χώρας, που βέβαια δεν είναι δωρεάν.           

   

  Η συνεχής αύξηση του αριθμού των εισακτέων στα κρατικά πανεπιστήμια λειτουργεί αρνητικά στην παρεχόμενη ποιότητα εκπαίδευσης, αφού δεν υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες απορρόφησης ενδιαφερομένων και κατάλληλες υποδομές για την εκπαίδευση μεγαλύτερου αριθμού.  Όσον αφορά τη διασφάλιση της υψηλής στάθμης της παρεχόμενης εκπαίδευσης, στα μη κρατικά πανεπιστήμια, αυτή κατοχυρώνεται με την πρόβλεψη ότι τα προσόντα των διδασκόντων και ερευνητών  θα είναι αντίστοιχα με αυτά των κρατικών.           

   

  Είναι παράδοξο έως και παράλογο να δεχόμαστε στη χώρα μας ιδιωτική εκπαίδευση στην προσχολική ακόμη ηλικία, στην υποχρεωτική εκπαίδευση, στη μέση και ανωτέρα εκπαίδευση και να μη δίνουμε την ευκαιρία στην ανωτάτη μη κρατική εκπαίδευση, που άλλωστε δεν είναι και υποχρεωτική. Παράδοξο επίσης είναι να αναγνωρίζουμε εμείς πτυχία ιδιωτικών πανεπιστημίων άλλων χωρών και να μην επιτρέπουμε τη λειτουργία τέτοιων ιδρυμάτων στη χώρα μας. Στη χώρα μας όπως είναι γνωστό λειτουργούν διάφορα ιδιωτικά κολέγια και κέντρα σπουδών, τα οποία έχουν προχωρήσει σε απευθείας συμφωνίες με ευρωπαϊκά ή μη πανεπιστήμια και κολέγια.           

   

  Η Ελλάδα καλείται ήδη να προσαρμοστεί με την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων. Αν καθυστερήσουμε λοιπόν εμείς την ίδρυση μη κρατικών ΑΕΙ θα έχουμε πολύ σοβαρές συνέπειες για την Παιδεία μας. Θα υποχρεωθούμε να αναγνωρίζουμε αμφιβόλου ποιότητας τίτλους χωρίς θεσμοθετημένα όρια ίδρυσης και λειτουργίας των πιο πάνω κέντρων και κολεγίων, χωρίς έλεγχο της ποιότητας του διδακτικού προσωπικού και των σπουδών σ’ αυτά.           

   

  Ποιοι λοιπόν είναι οι κίνδυνοι που επικαλούνται κάποιοι από την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων; Αντί να μιλάμε για υποθετικούς και αόριστους κινδύνους συνεχώς, ας μιλάμε για τα οφέλη που θα  είναι πολλά, όπως ανέφερα μέχρι τώρα και για το πώς  θα είναι ακόμα περισσότερα. Οι νέοι μας και η κοινωνία μας θέλουν την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.  Αλήθεια μεταξύ αυτών που αντιδρούν διακρίνει κανείς φοιτητές μας που σπουδάζουν σε ξένα πανεπιστήμια ή αυτούς που τα οικονομικά τους δεν τους επιτρέπουν να ξενιτευτούν; Αντιδρούν καταξιωμένοι Έλληνες επιστήμονες, καθηγητές σε ξένα ιδιωτικά ή δημόσια ΑΕΙ;           

   

  Αυτοί λοιπόν που αντιτάσσονται στην ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων θα προσέφεραν πολύ καλύτερες υπηρεσίες με την κατάθεση προτάσεων για αναβάθμιση των κρατικών ΑΕΙ, ιδιαίτερα όσοι από αυτούς ανήκουν στην πανεπιστημιακή κοινότητα και ασφαλώς γνωρίζουν τη διεθνή εμπειρία στο χώρο τους.           

   

  Η κοινωνία της γνώσης, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης που ζούμε, αποτελεί εθνική προτεραιότητα και δεν έχουμε το δικαίωμα να μείνουμε αδρανείς, το χρωστάμε στους σημερινούς νέους μας, στις γενιές που έρχονται.      

  logo ND
  © 2016 Θανάσης Μπούρας. Designed By MA

  Please publish modules in offcanvas position.