logo ND

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

Βουλευτής ΝΔ Δυτικής Αττικής

 

  Δευτερολογία για την τροποποίηση του Επενδυτικού Νόμου

  Α. Πρόγραμμα Σταθερότητας & Ανάπτυξης (ΠΣΑ) 

  1.        Το ΠΣΑ ανατρέπει τον Προϋπολογισμό του Κράτους που έχει ήδη ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο (κυβερνητική αυθαιρεσία, δεν γνωρίζει κανείς τι θα γίνει την επόμενη χρονιά)

   

   

   

  Το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης που συζητά σήμερα ο Υπουργός στις Βρυξέλλες αποτελεί το σχέδιο της Κυβέρνησης για τον περιορισμό των επιπτώσεων από τη διεθνή οικονομική κρίση ώστε η ελληνική οικονομία να εξέλθει από αυτή ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική. 

   

  Οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας   είναι ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες.  Με τα μέτρα που προωθούνται για τον περιορισμό της σπατάλης στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα,  στέλνεται και ένα μήνυμα στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

   

  Ένα μήνυμα, ότι οι όποιες περικοπές ξεκινούν πρώτα από το κράτος.  Είναι μήνυμα ευθύνης, είναι μήνυμα χρηστής διαχείρισης, είναι μήνυμα σεβασμού απέναντι στους Έλληνες φορολογούμενους. 

   

   Διότι δεν μπορούμε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για την παγκόσμια και εθνική οικονομία να ζητούμε αυτοσυγκράτηση από τους πολίτες, αυτοσυγκράτηση από τους κοινωνικούς εταίρους, αν το κράτος δεν ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη πρώτο. 

   

   Οι βασικές αρχές του σχεδίου της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διεθνούς οικονομικής κρίσης, είναι:

   

  • Η στήριξη της ανάπτυξης και κατά συνέπεια της απασχόλησης.

   

  • Η σταδιακή μείωση των ελλειμμάτων, με έμφαση στη δραστική μείωση των δαπανών και της κρατικής σπατάλης.

   

  • Η στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών με στοχευμένες πολιτικές.  Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει μέτρα -και ήδη προχωρά στην υλοποίησή τους- για:

   

      την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας,

      τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,

      τη στήριξη του Τουρισμού,

      την αποζημίωση των Αγροτών,

      τη στήριξη των Ανέργων 

   

   Σε αυτά πρέπει να προστεθεί η χρηματοδότηση της αναπτυξιακής πολιτικής μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και ο περιορισμός του δημοσίου ελλείμματος και του χρέους.   Β. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

  2.        Μείωση του ΠΔΕ κατά 8,8% (από 9,6 στα 8,8 δισ. €). Ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι το μικρότερο των τελευταίων 13 χρόνων. 3.        Το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ έχει μειωθεί κατά 3,5 δισ. € με άμεση επίπτωση στο ΕΣΠΑ και στις επενδύσεις στην Περιφέρεια.

   

   

   

  Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων   ώστε να μην τίθεται κίνδυνος απώλειας πόρων. Το συνολικό ποσό των δαπανών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για το 2009   καθορίστηκε στο ύψος των 8.800 εκ. ευρώ. Το ποσό αυτό κατανέμεται σε 5.150 εκ. ευρώ για έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και σε 3.650 εκ. ευρώ για έργα που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους.

   

  Η κατανομή των σχετικών κονδυλίων γίνεται με γνώμονα την επίσπευση και την ολοκλήρωση της απορρόφησης των πόρων του τρίτου ΚΠΣ καθώς και τη χρηματοδότηση στοχοθετημένων προτεραιοτήτων πολιτικής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς  ώστε να δοθεί η αναγκαία ώθηση στην οικονομία και να ενισχυθούν οι τομείς που έχουν πληγεί από την κρίση.Η κυβέρνηση όμως δεν αποκλίνει από το κεντρικό στόχο που είναι η εξασφάλιση μακροοικονομικής σταθερότητας, που είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία της αναπτυξιακής πολιτικής.

   

         Γ. Γ΄ ΚΠΣ

  4.        Καθυστερημένη απορρόφηση Γ΄ ΚΠΣ στο 82,5%.

   

   

   

   Κύριοι συνάδελφοι

   

  θα επαναλάβω ότι το τρίτο ΚΠΣ ολοκληρώνεται το 2009. Η πρόοδος υλοποίησης  των επί μέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι πολύ ικανοποιητική  και οι πραγματικές δαπάνες των προγραμμάτων και έργων υπερβαίνουν το 92% των δεσμευμένων πόρων. Ειδικότερα για το σύνολο των δέκα τριών Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων   με βάση τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος η απορρόφηση έχει φθάσει το 100% (99,79%).  

   

  Στα στοιχεία αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες έργων που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί και πληρωθεί, όμως δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμη στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα  επειδή απαιτούνται έλεγχοι, λογιστικές τακτοποιήσεις κλπ. Όμως γνωρίζουμε ότι με βάση τα πραγματικά στοιχεία δαπανών- τα οποία θα καταχωρηθούν στο σύστημα περί το τέλος Μαρτίου- η απορρόφηση του τρίτου ΚΠΣ σήμερα ανέρχεται στο 95-96% . 

   

  Στα στοιχεία αυτά των πραγματικών δαπανών αντιστοιχεί ένα ποσοστό κοινοτικών πόρων που έχουν εκταμιευτεί στη χώρα και ανέρχεται στο 91% της προβλεπόμενης κοινοτικής συνδρομής.  Κατά συνέπεια κύριοι συνάδελφοι μη συγχέετε το ποσοστό κοινοτικής συνδρομής που έχει εκταμιευτεί στη χώρα,   δηλαδή τους  κοινοτικούς πόρους που έχει καταβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  με τις πραγματικές δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί,   γιατί είναι γνωστό ότι η Επιτροπή   καταβάλλει ένα μέρος των δαπανών που πραγματοποιούνται για τα έργα που ανέρχεται στο 75 με 80% της συνολικής δαπάνης.  

   

  Επαναλαμβάνω ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα που απαιτούνται για να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ  -όπως και μέχρι σήμερα οι όποιες απώλειες πόρων λόγω εφαρμογής του κανόνα ν+2 ήταν ελάχιστες (0,04% επί του συνόλου της κοινοτικής συνδρομής του Γ΄ΚΠΣ). 

   

   

  Δ. ΕΣΠΑ

  5.        Πότε θα γίνει ουσιαστική ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ και με ποια μέτρα. Ως τώρα η απορρόφηση είναι μηδενική. Προσκλήσεις μόνο για έργα γέφυρες.

   

  Οι Κοινοτικοί Κανονισμοί που διέπουν την προγραμματική περίοδο 2007-2013   και τη διαχείριση των προγραμμάτων  είναι ιδιαίτερα πολύπλοκοι και αυστηροί   είναι όμως υποχρεωτικής εφαρμογής για όλα τα κράτη μέλη που εισπράττουν πόρους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.   Για το λόγο αυτό απαιτήθηκαν πολλές ενέργειες και από τη χώρα μας (έκδοση υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων κλπ) που φαίνονται μεν γραφειοκρατικές   είναι όμως απαραίτητες για να εισπραχτούν από τη χώρα οι κοινοτικοί πόροι. 

   

  Οι ενέργειες που έγιναν το προηγούμενο έτος  αφορούν κατά κύριο λόγο την οργάνωση και έγκριση  του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των δέκα τριών επιχειρησιακών προγραμμάτων σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν με το ν.3614/2007. Το Σύστημα Διαχείρισης αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα σε δύο μήνες  και είμαστε μια από τις τέσσερις πρώτες χώρες   που είχαμε έγκριση για όλα τα Επιχειρησιακά μας Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.

   

  Κι αυτή είναι μια μεγάλη επιτυχία της χώρας    που επιτεύχθηκε χάρις στον οργανωμένο και μεθοδικό συντονισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών  που έχει την αντίστοιχη ευθύνη   καθώς και στην αποτελεσματική συνεργασία όλων των ελληνικών αρχών.  Και θέλω να τονίσω ότι με την έγκριση αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή   διαψεύστηκαν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο όλες οι επιφυλάξεις και οι κριτικές που διατυπώνονταν εδώ στη Βουλή, όταν συζητούσαμε το νόμο 3614/2007,  όταν μας κατηγορούσατε ότι είναι ένας πολυδαίδαλος νόμος  που δεν θα ήμασταν σε θέση να τον εφαρμόσουμε. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς  βρίσκεται σε αρχική φάση υλοποίησής του.

   

  Η τρέχουσα χρονική περίοδος  μετάβασης από το τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης  στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς  χαρακτηρίζεται από το κλείσιμο των έργων του τρίτου ΚΠΣ, την ολοκλήρωση της συστηματικής προετοιμασίας των νέων προγραμμάτων και την έναρξη της εφαρμογής αυτών. Με την ολοκλήρωση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης  ενδυναμώνονται σταδιακά οι ρυθμοί υλοποίησης  του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς.  

   

  Στο πλαίσιο αυτό  σε σύνολο προϋπολογισμού του ΕΣΠΑ 25,67 δις ευρώ  έχουν εκδοθεί προσκλήσεις ύψους 3 δις ευρώ  ενώ βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού  προκηρύξεις που θα εκδοθούν και αφορούν  την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων  δηλαδή την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας της χώρας.   

   

  Τη χρονική αυτή περίοδο υλοποιούνται παράλληλα  έργα-γέφυρες, τα οποία λόγω του μεγέθους τους  και του απαιτούμενου χρόνου υλοποίησής τους  δεν ολοκληρώθηκαν  την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.  Και αυτή είναι μια διαδικασία προγραμματισμού που εξασφαλίζει και την εκτέλεση των μεγάλων έργων υποδομής  και τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης πόρων.  

   

   

  Στ. Σύσταση ΝΟΜΟΣ Α.Ε.

  6.        Προβληματισμός για τη δημιουργία της ΝΟΜΟΣ Α.Ε. 7.           i) θα απαιτηθούν αυξημένοι δημόσιοι πόροι για την άρτια οργάνωσή της, 8.           ii) δεν αναφέρονται ελεγκτικοί μηχανισμοί, 9.           iii) πώς θα διασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση των έργων σε τοπικό επίπεδο αφού δημιουργείται κεντρική υπηρεσία, 10.         iv) ιδρύεται χωρίς την κύρια συμμετοχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης).

   

  Το άρθρο της ΝΟΜΟΣ ΑΕ έχει την πλήρη συμφωνία της ΕΝΑΕ και ήταν ένα κοινά υποστηριζόμενο αίτημα  των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.  Όπως αποφασίστηκε η σύσταση της ΔΗΜΟΣ ΑΕ  για την υποστήριξη των  ΟΤΑ α΄βαθμού  με στόχο την καλύτερη ποιότητα και το χαμηλότερο κόστος παραγωγής έργων,  αντιστοίχως προτείνεται η σύσταση της ΝΟΜΟΣ ΑΕ, προκειμένου να υποστηριχθούν οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις στην προετοιμασία και εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων.  

   

  Οι εκτιμήσεις μας είναι ότι η ΝΟΜΟΣ ΑΕ  θα απαιτηθεί να υποστηρίξει περιορισμένο αριθμό φορέων  και θα συμβάλλει στην αποτελεσματική υλοποίηση των έργων, των οποίων η εκτέλεση ακυρώνεται ή επιβραδύνεται σημαντικά λόγω αδυναμιών στους φορείς που τα εκτελούν.  

   

  Επίσης η σύσταση της ΝΟΜΟΣ  προσβλέπει στην προώθηση  δράσεων καινοτόμου χαρακτήρα και νέων χρηματοδοτικών μέσων,  τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία. 

  logo ND
  © 2016 Θανάσης Μπούρας. Designed By MA

  Please publish modules in offcanvas position.