logo ND

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

Βουλευτής ΝΔ Δυτικής Αττικής

 

  Ομιλία για Σχέδιο Νόμου για προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής

  ΑΘΗΝΑ, 28-01-10

   

   

   

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

   

   

  Ο Θανάσης Μπούρας, τ. Υφυπουργός και βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Ν.Δ. κατά τη συζήτηση στη Βουλή του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» έλαβε το λόγο και υποστήριξε τα εξής:

   

   

  «Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ήταν, είναι και θα είναι υποχρέωση της πολιτείας αλλά ταυτόχρονα και χρέος των πολιτών. Το δάσος και οι δασικές εκτάσεις που είναι ο κυριότερος παράγοντας του φυσικού περιβάλλοντος, πρέπει να προστατεύονται και η οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης τους πρέπει να υπαγορεύεται αυστηρά από την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

   

   

  Σε καμία περίπτωση οι επεμβάσεις στο περιβάλλον δεν μπορούν να γίνονται σε τέτοια έκταση ώστε να υποθηκεύεται το μέλλον. Οι αρχές της αναλογικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφόρου διαχείρισης, πρέπει να κατευθύνουν οποιαδήποτε παρέμβαση γιατί μόνο έτσι επιτυγχάνεται η διαφύλαξη του περιβάλλοντος και παράλληλα η αξιοποίηση εκτάσεων με σκοπό την ανάπτυξη προς όφελος των σημερινών αλλά και των επόμενων γενεών.

   

  Η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, όμως, δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποκλείει τη λήψη μέτρων που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη. Γιατί τότε λειτουργεί ακριβώς αντίθετα.

   

   

  Ο νομοθέτης προσπαθώντας διαχρονικά να θεσπίσει τις έννοιες του δάσους και της δασικής έκτασης, κατά τέτοιον τρόπο που να μη θεωρούνται αντισυνταγματικές, περιπλέκει περισσότερο τα πράγματα και μπορούν να σας πουν με την εμπειρία τους οι συνεργάτες σας φαντάζομαι, προκαλούνται περισσότερες αντιρρήσεις και ούτε ο δασάρχης που είναι αρμόδιος για το χαρακτηρισμό ούτε και οι επιτροπές- πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια- επιλύσεως δασικών αμφισβητήσεων, στη συνέχεια, μπορούν να δώσουν τη σωστή απάντηση. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πω ότι είναι μεγάλη η ευθύνη σας- και δεν ξέρω πώς το πήρατε τότε- που δεν μείνατε στη διευκρίνιση και τον ορισμό του δάσους μέσα από το άρθρο 24 προκειμένου σήμερα να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα που τα είχαμε διαχρονικά και θα τα έχουμε και στο μέλλον.

   

   

  Η αποχώρησή σας τότε από τη Βουλή για άλλους λόγους, όχι μόνο δε βοήθησε, αλλά αντιθέτως δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το θέμα δημιουργεί μια διαρκή ομηρία που συνεχίζεται σε χιλιάδες συμπολίτες μας με πολύ έντονο το παράδειγμα στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και της Άνοιξης, όπου χιλιάδες συμπολίτες μας είναι όμηροι πλέον και ενώ ακολούθησαν νόμιμες διαδικασίες κινδυνεύουν σήμερα να βρεθούν έξω από τα σπίτια τους που έχτισαν σε σχέδια πόλης και με νόμιμες άδειες.

   

   

   

  Η αποτελεσματικότερη προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων της Αττικής, αλλά και όλης της χώρας, ιδιαίτερα δε των περιοχών που καταστρέφονται από πυρκαγιές ασφαλώς και πρέπει να αποτελεί κυρίαρχο καθήκον της πολιτείας. Η προστασία, όμως, των πιο πάνω εκτάσεων δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος της οικοδομικής- και όχι μόνο- και οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας μέσα σε εκτάσεις για τις οποίες πληρούνται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για τη νόμιμη δόμησή τους ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή τους, δηλαδή που βρίσκονται μέσα σε νόμιμα σχέδια πόλης και οι οποίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, που και με το παρόν σχέδιο νόμου δεν τροποποιείται- άλλο εάν ετροποποιείτο- δεν υπάγονται στις διατάξεις της νομοθεσίας και επομένως δεν κηρύσσονται αναδασωτέες, δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών ή άλλων οικοδομικών εργασιών μετά από άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας, δηλαδή, της Πολεοδομίας.

   

   

   

  Επίσης, στις εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλεως οι οποίες έχουν τελεσίδικα χαρακτηριστεί ως δάση ή δασικές δεν υπάρχει κανένας λόγος αναστολής οικοδομικών εργασιών ή άλλων εργασιών εφόσον οι πολεοδομικές και άλλες διατάξεις προβλέπουν ρητά αυτές τις απαγορεύσεις. Αλίμονο να μπορεί κάποιος να πάει σε δασική έκταση και να οικοδομήσει. Αυτό απαγορεύεται.

   

  Οι εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί τελεσίδικα όμως ως μη δάση ή δασικές σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 998/79, δεν συμπεριλαμβάνονται στις αναδασωτέες και και καταγράφονται υποχρεωτικά στους δασικούς χάρτες ως μη προστατευόμενες από τη δασική νομοθεσία και επομένως άλλες επιτρεπόμενες εντός αυτών χρήσεις δεν πρέπει να αναστέλλονται.

   

  Αυτή η ρύθμιση θα δημιουργήσει εντελώς άδικα τεράστια προβλήματα σε πολίτες καθ’ όλα νόμιμους, αφού η κύρωση των δασικών χαρτών, όπως και αν προβλέπεται από το παρόν σχέδιο νόμου, μετά από αντιρρήσεις που σίγουρα θα υποβληθούν και θα είναι πάρα πολλές, θα καθυστερήσει πάρα πολύ, όπως και η σύνταξη των χαρτών.

  Είναι αδύνατον, όχι μόνο στις Επιτροπές που θα εξετάζουν τις αντιρρήσεις, αλλά και στις διευθύνσεις δασών να ελέγξουν τους εν λόγω χάρτες σε σύντομο χρονικό διάστημα, αφού το δασολογικό προσωπικό που υπηρετεί σ’ αυτές δεν επαρκεί ούτε για τις τρέχουσες ανάγκες. Το λέγαμε, το είπατε, θα το λέμε διαρκώς.

  Θα ήθελα, επίσης, να επισημάνω ότι θα πρέπει επιτέλους να ξεκαθαριστεί η νομική ορολογία του δάσους και της δασικής έκτασης, να διευκρινιστεί αμετάκλητα το ποσοστό δασοκάλυψης και οι άλλες προϋποθέσεις που προσδίδουν τους πιο πάνω χαρακτήρες στις εκτάσεις για να μπορεί ο δασάρχης, οι επιτροπές δασικών αμφισβητήσεων και οι συντάκτες των δασικών χαρτών να καταγραφούν χωρίς αμφιβολίες τις εκτάσεις και οι πολίτες να μην ταλαιπωρούνται δεκαετίες ολόκληρες για τον χαρακτηρισμό μιας έκτασης ελάχιστων τετραγωνικών μέτρων

   

  Δεν είμαστε λοιπόν αρνητικοί σε οποιαδήποτε ρύθμιση που αυξάνει την προστασία των δασών και των δασικών  εκτάσεων, ιδιαίτερα αυτών που καταστρέφονται από πυρκαγιά. Δε μπορούμε όμως να συμφωνήσουμε με την αναστολή δραστηριοτήτων εντός εκτάσεων που βρίσκονται σε εγκεκριμένα σχέδια πόλης ή εκτός σχεδίων πόλης που έχουν όμως χαρακτηρισθεί τελεσίδικα με την προβλεπόμενη διαδικασία ως δάση ή δασικές.

   

  Εμείς προτείνουμε θεσμικό πλαίσιο με ξεκάθαρο ορισμό του δάσους και των δασικών εκτάσεων , προσδιορισμό του χρόνου αναφοράς για το δασικό χαρακτήρα ή μη της περιοχής που πρέπει να είναι ο ίδιος για όλη τη χώρα, προστασία γεωργικών χρήσεων με ξεκαθάρισμα των δασωθέντων αγρών χαρτογράφηση όλων των δασικών και αγροτικών δρυμών εντός των δασών και δασικών εκτάσεων για χρήση τους από τις δυνάμεις αντιμετώπισης καταστροφών, αναδάσωση όλων των εκτάσεων που θα προκύψουν ως δασικές από τους καταρτισθέντες χάρτες με οικονομική ευθύνη του κράτους, της αυτοδιοίκησης, καθώς και τοπικών ή γενικών φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, πάντα βέβαια μέσω των αρχών του Κράτους.»

  logo ND
  © 2016 Θανάσης Μπούρας. Designed By MA

  Please publish modules in offcanvas position.