logo ND

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

Βουλευτής ΝΔ Δυτικής Αττικής

 

  Ομιλία για Πράσινα Ταμεία

  ΑΘΗΝΑ, 29-09-10

   

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

                        Την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου συνεδρίασε η διαρκής επιτροπή παραγωγής και εμπορίου με θέμα την επεξεργασία και την εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις»

   

                        Ο κ. Θανάσης Μπούρας, βουλευτής περιφέρειας Αττικής και τ. Υφυπουργός, πήρε το λόγο και υποστήριξε τα εξής:

   

                          «Το πράσινο Ταμείο αποτελεί ανασύσταση- μετονομασία του ΕΤΕΡΠΣ, όπως γίνεται παραδεκτό και στην αιτιολογική έκθεση, με την αλλαγή του τίτλου, του Διοικητικού Συμβουλίου και την προσθήκη του λογαριασμού του Ειδικού Φορέα Δασών.

   

                          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ταμείου διορίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής φυσικά χωρίς καμία διαδικασία, μάλιστα η κάλυψη της θέσης του Προέδρου μπορεί να γίνεται και με απόσπαση προσώπου από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

   

                          Άραγε ποιο δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται με την «παρέκκλιση»;

   

                          Πως θα ενημερώνεται ο «ενδιαφερόμενος» για να υποβάλλει αίτηση;

   

                          Τα ίδια προβλέπονται βέβαια και για τη θέση του Διευθυντή του Ταμείου.

   

                          Όσον αφορά τα άλλα 4 μέλη του Δ.Σ. δε γίνεται λόγος, αφού τίποτα δεν προβλέπεται για το από πού θα προέρχονται και ποια θα είναι τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους.

   

                          Κατά τα άλλα ο προϋπολογισμός του Ταμείου θα βαρύνεται με την αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. χωρίς να καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης από το νόμο.

   

                          Η πλήρωση των θέσεων του προσωπικού του Ταμείου θα γίνεται επίσης με απόσπαση από τον ευρύτερο δημόσιο Τομέα μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, χωρίς φυσικά να προβλέπεται καμία διαδικασία και πάλι κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

   

                          Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή, του Πράσινου Ταμείου, Διευθυντής, προσωπικό και δικηγόροι θα αποτελούν προσωπική και αποκλειστική επιλογή του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

   

                          Κατά τα άλλα αυτό το Δ.Σ. θα αναθέτει σε τρίτους υποστηρικτικές μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενώ θα επιδοτεί ακόμη και φορείς ιδιωτικού δικαίου για την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων και μάλιστα κατά παρέκκλιση της Εθνικής νομοθεσίας.

   

                          Μεταφέρεται ο λογαριασμός του Ειδικού Φορέα Δασών από το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών στο Πράσινο Ταμείο και ως πόροι του προβλέπονται αποκλειστικά τα έσοδα μόνον από τις δασικές και θηρευτικές δραστηριότητες, χωρίς όμως να προβλέπεται αποκλειστική διάθεση αυτών για τα δάση, όπως παραπλανητικά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.

   

  Όπως προκύπτει, αποκλείεται η επιχορήγηση του Ειδικού Φορέα Δασών από άλλες πηγές τη στιγμή που οι δασικές δραστηριότητες έχουν μειωθεί στο ελάχιστο, ενώ τα έσοδα από τη θήρα είναι μηδαμινές.

   

                          Κόβουν το νερό και το ρεύμα στις δασικές υπηρεσίες, δεν υπάρχουν χρήματα να πληρωθούν καθαρίστριες, να αγοράσουν χαρτί, να βάλουν καύσιμα στα αυτοκίνητα, ούτε τις περσινές υποχρεώσεις δε μπορούν να ικανοποιήσουν στον τομέα των δημοσίων επενδύσεων, ούτε ένα έργο προστασίας ή ανάπτυξης των δασών δε γίνεται φέτος και εμείς μιλάμε για πράσινο ταμείο προστασίας και αναβάθμισης των δασών.

   

                          Όσον αφορά τους Δασικούς Χάρτες αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάρτισή τους είναι φυσικά οι Διευθυντές Δασών, επειδή όμως αυτές αδυνατούν θα ανατίθεται η εν λόγω εργασία σε ιδιωτικά γραφεία, αρκεί βέβαια αυτή η ανάθεση να γίνεται με διαγωνισμό.

   

                          Πώς όμως θα θεωρούνται οι Δασικοί Χάρτες από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών και μάλιστα μέσα σε 3 μήνες, όταν στις περισσότερες από αυτές υπηρετεί ένας μόνον Δασολόγος, δηλαδή ο Διευθυντής;

   

                          Αλλά και όπου υπηρετούν 1 ή 2 Δασολόγοι, πλέον του Διευθυντή, αυτοί δεν προλαβαίνουν την τρέχουσα δουλειά, δεν είναι ενημερωμένοι ούτε εκπαιδευμένοι για τέτοια εργασία.

   

                          Καλό είναι να μπαίνουν χρονικά όρια για την κατάρτιση των Δασικών Χαρτών και την διαδικασία που απαιτούνται μέχρι την κύρωσή τους, αλλά χωρίς το απαραίτητο και κατάλληλο προσωπικό δεν πρόκειται να τηρηθούν.

   

                          Επίσης αν δε διατεθούν πόροι εκτός του Ειδικού Φορέα Δασών, δεν πρόκειται να προχωρήσει η κατάρτιση των Δασικών Χαρτών εκτός βέβαια και τίποτα άλλο δε θα γίνεται για την προστασία και ανάπτυξη των δασών και οι Δασικές Υπηρεσίες κλείσουν.

   

                          Η σύνθεση των τριμελών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων δεν εξυπηρετεί τη λειτουργικότητά τους με τη συμμετοχή ειδικότερα Δασολόγου με προερχόμενου από Δασική υπηρεσία και μη έμπειρου σε θέματα χαρακτηρισμού εκτάσεων.

   

                          Ο χαρακτηρισμός των εκτάσεων είναι ιδιαίτερα δύσκολη δουλειά, χρειάζεται μεγάλη εμπειρία σε φωτοερμηνεία, γνώση της περιοχής και αποκλειστικότητα στην εργασία αυτή.

   

                          Αυτά τα χαρακτηριστικά δε μπορεί να τα διαθέτει οποιοσδήποτε Δασολόγος, σε καμία δε περίπτωση Δασολόγος ενός Δήμου που ασχολείται με τα πάρκα και τα άλση ή κάποιου άλλου φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

   

                          Όσον αφόρα το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου έχω τη γνώμη ότι λόγω της εξειδικευμένης εργασίας των Επιτροπών και την ανάγκη της αποκλειστικής απασχόλησης με το συγκεκριμένο αντικείμενο δε θα είναι αποτελεσματική η συμμετοχή τους.

   

                          Πολύ φοβάμαι ότι με τη σίγουρη απουσία τους σε 3 συνεδριάσεις και την αντικατάστασή τους δεν πρόκειται να λειτουργήσουν οι επιτροπές εκτός και αν συνεδριάζουν μία- δύο φορές το μήνα, όπως γίνεται σήμερα με τις επιτροπές επιλύσεις Δασικών Αμφισβητήσεων που εξετάζουν αντιρρήσεις επί πράξεων χαρακτηρισμού του Δασάρχη και εκκρεμούν 5 και 10 χρόνια.

   

                          Διερωτώμαι ποια μπορεί να είναι αυτά τα νομικά και τεχνικά ζητήματα που ενδεχόμενα θα ανακύπτουν κατά την εξέταση των αντιρρήσεων και θα ζητούν οι επιτροπές γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών.

   

                          Οι αντιρρήσεις θα αναφέρονται στο χαρακτήρα των εκτάσεων και δεν μπορεί στη διαδικασία αυτή να μην υπάρχουν στάνταρ δεδομένα που θα είναι στη διάθεση όλων των επιτροπών για την ενιαία εφαρμογή τους.

   

                          Αν κάθε επιτροπή έχει ερωτηματικά για τους χαρακτηρισμούς των εκτάσεων δεν πρόκειται ποτέ να τελειώσουν οι χάρτες ούτε βέβαια μπορεί κάθε επιτροπή να εξετάζει με δικά της κριτήρια τις αντιρρήσεις και δύο εκτάσεις με τα ίδια χαρακτηριστικά να χαρακτηρίζονται διαφορετικά στην Αττική από τη Θεσσαλονίκη.

   

                          Όσον αφορά τη σύνθεση του Τεχνικού Συμβουλίου είναι αδιανόητη η παράλειψη ως μέλους του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας των δύο πιο σημαντικών αντικειμένων της Δασικής Υπηρεσίας, ενώ η συμμετοχή προσώπων εκτός της Γενικής Διεύθυνσης Δασών θα δυσχεραίνει τη λειτουργία της, ιδίως του καθηγητή Δασολογικής Σχολής που έχει έδρα τη Βόρειο Ελλάδα.

   

                          Η παραπομπή υποθέσεων που αφορούν χαρακτηρισμό έκτασης στο Τεχνικό Συμβούλιο Δασών για γνωμοδότηση, φοβάμαι ότι θα περιπλέκει την όλη διαδικασία, αφού κανένας σχεδόν από τους συμμετέχοντες σ’ αυτό και αναφέρομαι ειδικότερα στους Δασολόγους, έτσι όπως λειτουργεί η Γενικής Διεύθυνση Δασών, δεν έχει υπηρετήσει σε Δασαρχείο, δεν έχει ποτέ ασχοληθεί με χαρακτηρισμό εκτάσεων και επομένως δε διαθέτει σχετική εμπειρία.

   

                          Δυστυχώς οι Δασολόγοι της Κεντρικής υπηρεσίας διορίζονται από το 1997 κατ’ ευθείαν εκεί, δεν προέρχονται δηλαδή από μετακίνησή τους από τια περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες.

   

                          Έχει πολλές φορές επισημανθεί η αποκοπή που έγινε το 1997 της Κεντρικής με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες που έχει κυριολεκτικά διαλύσει τη Δασική Υπηρεσία.

   

              Με τη μεταφορά της Γενικής Διεύθυνσης Δασών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ήταν μοναδική ευκαιρία να υπαχθούν στο Υπουργείο και πάλι οι Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες.

   

                          Όλοι αναγνωρίζουν το λάθος που έγινε το 1997, δυστυχώς όμως, κανείς δε το επανορθώνει.

   

                          Τέλος το πρόβλημα των οικισμών, κυρίως των προϋφισταμένων του 1923, των οποίων τα όρια έχουν καθοριστεί με αποφάσεις που δε θεωρούνται σύννομες και έχουν συμπεριλάβει δάση και δασικές εκτάσεις, δεν επιλύεται.

   

                          Φρούδες ελπίδες δημιουργούνται στον απλό λαό π.χ. του Αγίου Στεφάνου, της Δροσιάς, της Άνοιξης, της Νέας Μάκρης, του Μαραθώνα και πολλών άλλων περιοχών που δεν πρόλαβε να κτίσει και δυστυχώς δεν πρόλαβε να κτίσει ο φτωχός στην πλειοψηφία πολίτης.

   

                          Η πολιτεία καθόρισε με αποφάσεις της τα όρια, η πολιτεία έδωσε άδειες οικοδομών, η πολιτεία επέτρεψε στον κόσμο την αγορά οικοπέδων οικοδομήσιμων ως εντός ορίων οικισμών και η πολιτεία κάθε φορά αδιαφορεί για τη τύχη των ανθρώπων που η ίδια παρέσυρε με τις ενέργειές της και τις ευλογίες της.

   

                          Είχα κάνει μία πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος, που κυρίως θα αποκαθιστούσε πολλές αδικίες, δυστυχώς όμως θα θυμάστε πως αντιμετωπίστηκε η πρόταση αυτή αν και όλοι αναγνωρίζουμε τις αδικίες αυτές που δυστυχώς ούτε με το παρόν νομοσχέδιο αίρονται.

   

                          Αν θέλετε ας κλείσουμε με το παρόν νομοσχέδιο αυτή την πληγή θεωρώντας ότι τα όρια οικισμών, όπως αυτά έχουν καθοριστεί με αποφάσεις που δεν έχουν ανακληθεί, θεωρούνται έγκυρα έστω και με κάποιους ειδικούς όρους δόμησης στα οικόπεδα με δασική βλάστηση, εκτός και αν επιμένουμε στη λαϊκή ρήση «όποιος πρόλαβε τον Κύριον είδε»

  logo ND
  © 2016 Θανάσης Μπούρας. Designed By MA

  Please publish modules in offcanvas position.