logo ND

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

Βουλευτής ΝΔ Δυτικής Αττικής

 

  Ερώτηση σχετικά με την πορεία του Προγράμματος Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Οικονομίας

  Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, 

   

  Κύριε Συνάδελφε, Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την διεθνή οικονομική κρίση. Το φαινόμενο αυτό που πλήττει ολόκληρο τον κόσμο και βρίσκεται σε εξέλιξη είναι πρωτοφανές για την μεταπολεμική περίοδο. Σε αυτή τη κρίσιμη περίοδο όλες οι χώρες επιδιώκουν την εύρεση λύσεων για την στήριξη των οικονομιών τους και την διαμόρφωση μιας νέας αρχιτεκτονικής για την αποφυγή παρόμοιων πιέσεων στο μέλλον. 

   

  Στη λογική αυτή κινήθηκε άμεσα η κυβέρνηση με την εξαγγελία του «Σχεδίου Ενίσχυσης της  Ρευστότητας της Οικονομίας».Μέσω του σχεδίου αυτού, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, προβλέπεται η ενίσχυση της ανάπτυξης, η θωράκιση της απασχόλησης, η στήριξη των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στην πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία. 

   

  Η ενίσχυση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την διάθεση 28 δις ευρώ τα οποία διατίθενται ως εξής:  

   

      5 δις ευρώ για την ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο Προνομιούχων μετοχών Ανώνυμων Τραπεζικών εταιριών. Οι προνομιούχες αυτές μετοχές προέρχονται από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των Τραπεζικών εταιριών. Η αξία αγοράς των μετοχών σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών θα καλυφθεί από Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου με επιτόκιο Euribor. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί σχετικά αιτήματα από τις τράπεζες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και την Τράπεζα της Ελλάδος, ύψους 3.839.725.000 ευρώ και έχουν εγκριθεί, από την Τράπεζα της Ελλάδος, αιτήματα ύψους 2.958.425.000 ευρώ. Προς οικονομία του χρόνου καταθέτω αναλυτικό πίνακα (1)  στα πρακτικά με τα σχετικά αιτήματα και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές συμβάσεις.

   

   

   

      15 δις ευρώ για τη παροχή εγγυήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο προς τις τράπεζες οι οποίες έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και καλύπτουν τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος για δάνεια που θα συναφθούν μέχρι 31/12/2009, με ή χωρίς έκδοση τίτλων και θα έχουν διάρκεια από τρεις μήνες έως τρία έτη. Η παραπάνω εγγύηση παρέχεται έναντι προμήθειας ή επαρκών εξασφαλίσεων. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί αιτήματα παροχής εγγύησης συνολικού ύψους 4.646.000.000 ευρώ  και έχουν εγκριθεί ποσά ύψους 1.000.000.000 ευρώ. Καταθέτω στα πρακτικά και τον σχετικό πίνακα (2).

   

   

   

      8 δις ευρώ για την έκδοση ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας έως τρία έτη και διάθεση τους προς τις τράπεζες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και καλύπτουν τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος. Η διάθεση αυτή γίνεται έναντι σχετικής προμήθειας που καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι παραπάνω τίτλοι διατίθενται στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να τους χρησιμοποιήσουν για να αντλήσουν ρευστότητα από την εσωτερική ή την εξωτερική κεφαλαιαγορά και θα τους επιστρέψουν στη λήξη τους για να ακυρωθούν. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί αιτήματα για την έκδοση ειδικών τίτλων ύψους 3.632.000.000 ευρώ  και από την Τράπεζα της Ελλάδος έχουν εκδοθεί και διατεθεί με δανεισμό, τίτλοι συνολικού ύψους 3.386.000.000 ευρώ. Καταθέτω στα πρακτικά το σχετικό πίνακα (3).

   

   Αξίζει να επισημάνω ότι μέχρι στιγμής, δεν έχουμε εκταμιεύσει μέχρι σήμερα κανένα ποσό για την υλοποίηση των ανωτέρω. Οι παρεχόμενες εγγυήσεις και οι ειδικοί τίτλοι που έχουν διατεθεί στα Πιστωτικά Ιδρύματα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτά ως ενέχυρο για την άντληση ρευστότητας από την Διεθνή Κεφαλαιαγορά.   

   

  Κύριε Συνάδελφε,  

   

  Σχετικά με το δεύτερο σκέλος της ερώτησης σας, επιβεβαιώνω τα λόγια του ίδιου του Υπουργού σε δική σας ερώτηση. Μας ενδιαφέρει η ενίσχυση της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας. Η στήριξη των δικών μας μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νοικοκυριών η ενδυνάμωση της ανάπτυξης στη χώρα Οι οδηγίες προς τις τράπεζες είναι σαφείς. Στόχος και σκοπός μας είναι η ενίσχυση της Ελληνικής Οικονομίας.

   

   Από εκεί και πέρα όμως οι τράπεζες ασφαλώς και πρέπει να στηρίξουν τα καταστήματά τους στο εξωτερικό, όπως άλλωστε κάνουν οι ξένες τράπεζες για τα καταστήματά τους στη χώρα μας. Και δεν πρέπει να μας διαφεύγει, ότι η παρουσία ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό βοηθάει, τόσο τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, εκεί όσο και την ελληνική οικονομία.

   

   

   

  Αυτή όμως η στήριξη των θυγατρικών  τους θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί  είτε από τα ίδια κεφάλαια τους, είτε από άλλες πηγές άντλησης χρηματοδοτικών πόρων, όπως οι τοπικές καταθέσεις, οι διεθνείς κεφαλαιαγορές, οι διεθνείς οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζονται, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.   

   

  Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

   

  Με το σχέδιο αυτό εξασφαλίζουμε τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών. Θωρακίζουμε την ελληνική οικονομία στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ώστε να έχει τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις από την κρίση που αντιμετωπίζει σήμερα ολόκληρος ο κόσμος.

  logo ND
  © 2016 Θανάσης Μπούρας. Designed By MA

  Please publish modules in offcanvas position.